Issue details

Rolling Review of the Members Code of Conduct

Decision type: Non-key

Decision status: Recommendations Approved

Decision due: 6 Nov 2023 by Standards Committee

Contact: Gareth Owens Email: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad Treigl o God Ymddygiad yr Aelodau

Description (Welsh): Rydym yn adolygu pob Cod a Phrotocol o leiaf unwaith ymhob tymor o’r Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn gyfoes. Hwn yw’r adolygiad ar gyfer Cod Ymddygiad yr Aelodau.

Decisions

Agenda items