Issue details

Public Services Ombudsman for Wales Annual Letter 2022-23 and complaints made against Flintshire County Council during the first half of 2023-24

To share the Public Services Ombudsman for Wales (PSOW) Annual Letter 2022-23 for Flintshire County Council and an overview of the complaints received against Council services in the first half of 2023-24.

Decision type: Key

Decision status: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/11/2023

Report Type: Operational;

Decision due: 19 Dec 2023 by Cabinet

Lead member: Cabinet Member for Corporate Services

Lead director: Chief Officer (Governance)

Department: Governance

Title (Welsh): Llythyr Blynyddol 2022-23 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a Chwynion a wnaed yn erbyn Gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint yn hanner cyntaf 2023-24

Description (Welsh): Rhannu Llythyr Blynyddol 2022-23 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o’r cwynion a dderbyniwyd gan bob portffolio o’r Cyngor yn hanner cyntaf 2023-24.

Decisions

Agenda items

Documents

  • Public Services Ombudsman for Wales Annual Letter 2022-23 and complaints made against Flintshire County Council during the first half of 2023-24