Issue details

Review of Protocol for Meeting Contractors

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 4 Mar 2024 by Standards Committee

Contact: Gareth Owens Email: gareth.legal@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad o’r Protocol ar gyfer Cwrdd â Chontractwyr

Description (Welsh): Ymgymryd ag adolygiad parhaus o’r Protocol i sicrhau ei fod yn ddiweddar ac yn berthnasol.

Decisions

Agenda items