Issue details

Wales Pension Partnership Operator Procurement

Decision type: Non-key

Decision status: For Determination

Decision due: 17 Apr 2024 by Clwyd Pension Fund Committee

Contact: Janet Kelly Email: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Caffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru

Description (Welsh): Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am gaffael Gweithredwr Partneriaeth Pensiwn Cymru a cheisio cymeradwyaeth i benodi'r Gweithredwr.

Agenda items