• photo - link to details of Cllr Mike Allport
  Cllr Mike Allport

  Higher Kinnerton / Kinnerton Uchaf

  Vice-Chair of Environment & Economy Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

 • photo - link to details of Cllr Bernie Attridge
  Cllr Bernie Attridge

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

  Leader of the Independent Group / Arweinydd y Grŵp Annibynnol

 • photo - link to details of Cllr Glyn Banks
  Cllr Glyn Banks

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

 • photo - link to details of Cllr Pam Banks
  Cllr Pam Banks

  Mostyn / Mostyn

 • photo - link to details of Cllr Marion Bateman
  Cllr Marion Bateman

  Northop / Llaneurgain

 • photo - link to details of Cllr Sean Bibby
  Cllr Sean Bibby

  Shotton West / Gorllewin Shotton

  Cabinet Member for Housing and Regeneration / Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

 • photo - link to details of Cllr Chris Bithell
  Cllr Chris Bithell

  Mold East / Dwyrain yr Wyddgrug

  Cabinet Member for Planning, Public Health and Public Protection / Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

 • photo - link to details of Cllr Gillian Brockley
  Cllr Gillian Brockley

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

 • photo - link to details of Cllr Helen Brown
  Cllr Helen Brown

  Hawarden: Aston / Penarlag: Aston

  Chair of Community & Housing Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned & Tai

 • photo - link to details of Cllr Mel Buckley
  Cllr Mel Buckley

  Flint: Oakenholt / Y Fflint: Oakenholt

 • photo - link to details of Cllr Teresa Carberry
  Cllr Teresa Carberry

  Mold: Broncoed / Yr Wyddgrug: Broncoed

  Chair of Education, Youth & Culture Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

 • photo - link to details of Cllr Tina Claydon
  Cllr Tina Claydon

  Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug

 • photo - link to details of Cllr David Coggins Cogan
  Cllr David Coggins Cogan

  Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd

 • photo - link to details of Cllr Geoff Collett
  Cllr Geoff Collett

  Mold South / De'r Wyddgrug

 • photo - link to details of Cllr Steve Copple
  Cllr Steve Copple

  Caerwys / Caerwys

  Vice-Chair of Constitution & Democratic Services Committee / Is-gadeirydd Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

 • photo - link to details of Cllr Bill Crease
  Cllr Bill Crease

  Connah's Quay South / De Cei Connah

  Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

 • photo - link to details of Cllr Paul Cunningham
  Cllr Paul Cunningham

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • photo - link to details of Cllr Jean S Davies
  Cllr Jean S Davies

  Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain

 • photo - link to details of Cllr Robert Davies
  Cllr Robert Davies

  Bagillt / Bagillt

  Chair of Constitution and Democratic Services Committee / Cadeirydd Pwyllgor Y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

 • photo - link to details of Cllr Ron Davies
  Cllr Ron Davies

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

 • photo - link to details of Cllr Adele Davies-Cooke
  Cllr Adele Davies-Cooke

  Gwernaffield and Gwernymynydd / Y Waun a Gwernymynydd

  Leader of the Conservative Group / Arweinydd y Grŵp Ceidwadol

 • photo - link to details of Cllr Chris Dolphin
  Cllr Chris Dolphin

  Whitford / Chwitffordd

 • photo - link to details of Cllr Rosetta Dolphin
  Cllr Rosetta Dolphin

  Greenfield / Maes Glas

  Chair of Licensing Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu

 • photo - link to details of Cllr Mared Eastwood
  Cllr Mared Eastwood

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Cabinet Member for Education, Welsh Language, Culture and Leisure / Aelod Cabinet dros Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

 • photo - link to details of Cllr Carol Ellis
  Cllr Carol Ellis

  Buckley: Mountain / Bwcle: Mynydd

 • photo - link to details of Cllr David Evans
  Cllr David Evans

  Shotton East and Shotton Higher / Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf

  Chair of Environment & Economy Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a'r Economi

 • photo - link to details of Cllr Chrissy Gee
  Cllr Chrissy Gee

  Broughton South / De Brchdyn

 • photo - link to details of Cllr David Healey
  Cllr David Healey

  Caergwrle / Caergwrle

  Cabinet Member for Climate Change and Economy / Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

 • photo - link to details of Cllr Gladys Healey
  Cllr Gladys Healey

  Hope / Yr Hob

  Chair of the Council / Cadeirydd y Cyngor

 • photo - link to details of Cllr Ian Hodge
  Cllr Ian Hodge

  Holywell East / Dwyrain Treffynnon

 • photo - link to details of Cllr Andy Hughes
  Cllr Andy Hughes

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn

 • photo - link to details of Cllr Dave Hughes
  Cllr Dave Hughes

  Llanfynydd / Llanfynydd

  Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Streetscene and the Regional Transport Strategy / Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

 • photo - link to details of Cllr Ray Hughes
  Cllr Ray Hughes

  Leeswood / Coed-llai

 • photo - link to details of Cllr Dennis Hutchinson
  Cllr Dennis Hutchinson

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

  Vice Chair of the Council / Is-gadeirydd y Cyngor

 • photo - link to details of Cllr Alasdair Ibbotson
  Cllr Alasdair Ibbotson

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

  Chair of Climate Change Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • photo - link to details of Cllr Paul Johnson
  Cllr Paul Johnson

  Holywell West / Gorllewin Treffynnon

  Cabinet Member for Finance, Inclusion, Resilient Communities including Social Value and Procurement / Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

 • photo - link to details of Cllr Christine Jones
  Cllr Christine Jones

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

  Deputy Leader of the Council and Cabinet Member for Social Services and Wellbeing / Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

 • photo - link to details of Cllr Richard Jones
  Cllr Richard Jones

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Chair of Corporate Resources Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

 • photo - link to details of Cllr Simon Jones
  Cllr Simon Jones

  Brynford and Halkyn / Brynffordd a Helgain

 • photo - link to details of Cllr Richard Lloyd
  Cllr Richard Lloyd

  Saltney Ferry / Saltney Ferry

  Chair of Planning Committee/ Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 • photo - link to details of Cllr Dave Mackie
  Cllr Dave Mackie

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

 • photo - link to details of Cllr Gina Maddison
  Cllr Gina Maddison

  Llanasa and Trelawnyd / Llanasa a Threlawnyd

 • photo - link to details of Cllr Roz Mansell
  Cllr Roz Mansell

  Connah's Quay: Wepre / Cei Connah: Gwepra

 • photo - link to details of Cllr Allan Marshall
  Cllr Allan Marshall

  Treuddyn / Treuddyn

  Vice-Chair of Climate Change Committee / Is-Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

 • photo - link to details of Cllr Hilary McGuill
  Cllr Hilary McGuill

  Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

  Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 • photo - link to details of Cllr Ryan McKeown
  Cllr Ryan McKeown

  Broughton South / De Brchdyn

 • photo - link to details of Cllr Billy Mullin
  Cllr Billy Mullin

  Broughton North East / Gogledd-ddwyrain Brychdyn

  Cabinet Member for Governance and Corporate Services including Health and Safety and Human Resources / Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

 • photo - link to details of Cllr Debbie Owen
  Cllr Debbie Owen

  Connah's Quay Central / Canol Cei Connah

 • photo - link to details of Cllr Ted Palmer
  Cllr Ted Palmer

  Holywell Central / Canol Treffynnon

  Chair of Clwyd Pension Fund Committee / Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

 • photo - link to details of Cllr Andrew Parkhurst
  Cllr Andrew Parkhurst

  Cilcain / Cilcain

  Leader of the Liberal Democrat Group / Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

 • photo - link to details of Cllr Mike Peers
  Cllr Mike Peers

  Buckley: Pentrobin / Bwcle: Pentrobin

  Vice-Chair of Planning Committee / Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 • photo - link to details of Cllr Michelle Perfect
  Cllr Michelle Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • photo - link to details of Cllr Vicky Perfect
  Cllr Vicky Perfect

  Flint: Coleshill and Trelawny / Y Fflint: Cynswllt a Threlawny

 • photo - link to details of Cllr Carolyn Preece
  Cllr Carolyn Preece

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

  Vice-Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant, , Vice-Chair of Licensing Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

 • photo - link to details of Cllr David Richardson
  Cllr David Richardson

  Connah's Quay: Golftyn / Cei Connah: Golftyn

 • photo - link to details of Cllr Ian Roberts
  Cllr Ian Roberts

  Flint: Castle / Y Fflint: Y Castell

  Leader of the Council / Arweinydd y Cyngor

 • photo - link to details of Cllr Dan Rose
  Cllr Dan Rose

  Buckley: Bistre West / Bwcle: Gorllewin Bistre

 • photo - link to details of Cllr Kevin Rush
  Cllr Kevin Rush

  Bagillt / Bagillt

 • photo - link to details of Cllr Dale Selvester
  Cllr Dale Selvester

  Queensferry and Sealand / Queensferry a Sealand

  Vice-Chair of Community & Housing Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Tai

 • photo - link to details of Cllr Jason Shallcross
  Cllr Jason Shallcross

  Saltney Ferry / Saltney Ferry

 • photo - link to details of Cllr Sam Swash
  Cllr Sam Swash

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

 • photo - link to details of Cllr Linda Thew
  Cllr Linda Thew

  Northop / Llaneurgain

 • photo - link to details of Cllr Linda Thomas
  Cllr Linda Thomas

  Hawarden: Ewloe / Penarlag: Ewloe

 • photo - link to details of Cllr Ant Turton
  Cllr Ant Turton

  Hawarden: Mancot / Penarlag: Mancot

 • photo - link to details of Cllr Roy Wakelam
  Cllr Roy Wakelam

  Penyffordd / Pen-y-ffordd

 • photo - link to details of Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI
  Cllr Arnold Woolley Dip.IM, MCMI

  Buckley: Bistre East / Bwcle: Dwyrain Bistre

  Leader of the Eagle Group / Arweinydd Grŵp yr Eryr Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

 • photo - link to details of Cllr Antony Wren
  Cllr Antony Wren

  Connah's Quay South / De Cei Connah