Cllr Hilary McGuill

Title: Leader of the Liberal Democrat Group / Arweinydd y Gr┼Áp Democratiaid Rhyddfrydol - Chair of Social Care & Health Overview and Scrutiny Committee / Cadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Political grouping: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Argoed and New Brighton / Argoed a New Brighton

Other councillors representing this Ward: