Cllr Chris Dolphin

Title: Vice-Chair of Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Political grouping: Eagle / Eryr

Ward: Whitford / Chwitffordd