Cllr Rosetta Dolphin

Title: Chair of Licensing Committee / Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu

Political grouping: Eagle / Eryr

Ward: Greenfield / Maes Glas