Cllr Ray Hughes

Title: Vice-Chair of Community & Housing Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Tai

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Leeswood / Coed-llai