Cllr Ian Roberts

Title: Leader of the Council and Cabinet Member for Education, Welsh Language, Culture and Leisure / Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Flint: Castle / Y Fflint: Y Castell