Cllr Tudor Jones

Title: Vice-Chair of Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Party: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Political grouping: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Caerwys / Caerwys