Cllr Tina Claydon

Title: Vice-Chair of Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee / Is-gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymdeithasol ac Iechyd

Political grouping: Labour / Llafur

Ward: Mold West / Gorllewin yr Wyddgrug