Cllr Allan Marshall

Title: Vice-Chair of Climate Change Committee / Is-Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd

Political grouping: FCC Independent / FCC Annibynnol

Ward: Treuddyn / Treuddyn